Uzantaj iloj

Retejaj iloj


tradukoj:manifesto_1a_majo_2011

Manifesto de la hispana ĜKL (1a de majo de la 2011a)

Kontraŭ la krizo. Estas ĝusta tempo por agi

La unua de majo estas dato aparte simboliga por la tutmonda laboristaro. Per ĝi ni memoras kaj reakiras la heroan lukton de la gelaboristoj murditaj de la mastraro ĉe Ĉikago, kiam ili postulis la okhoran labortagon je la jaro 1886a.

Nun ni gelaboristoj nepre daŭrigu la lukton per la sama kuraĝo, ĉar la atako, kiun ni suferas fare de la kapitalo, memorigas la mastraran sovaĝecon de la 19a jarcento.

La laboristaro, la popolaj klasoj, la plej malfavorataj sociaj kolektivoj ―virinoj, migrintoj, junuloj, pensiuloj, gestudentoj―, la popolo suferas ĉe unua paflinio la socian ekspluatadon, la forrabon de la plej bazaj rajtoj, la forigon, la malstabilon, la portempecon, la marĝenigon, la senlaborecon… ĉe kapitalista sistemo eltenata kaj administrata de la registaroj kaj profesiaj politikistoj, la mastraro, la grandaj plurnaciaj entreprenoj kaj la institucia sindikatismo, kiu mizere vendas nin kontraŭ nuraj manĝo-restaĵoj.

Ili malkonsistigas kaj tranĉas ĉiutipajn laborajn, sociajn, sindikatajn kaj homajn rajtojn. Nun ni bezonas labori pli por enspezi malpli, ni devas labori dum pli jaroj por atingi pli malgrandan publikan pension, ili devigas nin subskribi malplenumitajn laborkontraktojn por rajti maldungi nin senĝene kaj sen monkompenso, ili forstrekis la montrilon de la kolektivaj kontraktoj, kiuj bremsis la misfarojn kaj trouzojn de la entreprenistoj.

Ni ne povas toleri daŭre tion, ke la ekonomian kaj kontraŭsocian politikon interkonsentas Zapatero kaj la grandaj entreprenistoj de la lando, kvazaŭ ili estus la mastroj de niaj vivoj, kaj sen nenia demokratia laŭrajteco.

El la ĜKL ni viroj kaj virinoj diras ne al tiu ĉi perforta, virista kaj agresema socio. Ne al tiu ĉi apartisma, rasista kaj ksenofobia socio. Ne al tiu ĉi konsumisma kaj disvolvista sistemo, kiu antaŭmetas la privatajn interesojn, la plusvalorojn, la konkuradon, la produktemon al la homaj rajtoj kaj al la vivo mem, kiu akceptas la ĉelaboran morton kiel ion naturan, kiu utiligas nin homojn kiel nurajn varojn.

Ni diras ne al sistemo, kiu malebligas la esprim-, la komunik-, la asociaciliberon, kiu privatigas la publikajn servojn, kiu negocas kun la diktatoradoj, ne al socio, al kiu oni altrudas la forgeson de sia historio, kiu ne neniigas la frankistajn verdiktojn, kiu bazigas sian funkciadon sur la timo kaj la subpremo al tiuj, kiuj opozicias kaj luktas por la digno, por la socia justo, por la libero.

El la ĜKL ni diras ne al la atomkerna energio, ĉar estas neniu kialo por akcepti la plej minimuman riskon, kiu endanĝerigas la vivon de la homo kaj la planedo. Ni diras ne al la milito kiel solvo por la konfliktoj, ne al la militista interveno.

Laŭ la ĜKL nun estas ĝusta tempo por preni la parolon kaj ĝusta tempo por agi kaj konstrui justan kaj liberan socion. Estas ĝusta tempo por la socia kaj laborista mobilizado, por ke estu la gelaboristoj la ĉefroluloj de sia estonto.

Vivu la unua de majo!

tradukoj/manifesto_1a_majo_2011.txt · Lastaj ŝanĝoj: 2012/04/17 19:18 de jurgo